Merhaba,

C#öğrenmek isteyenler için bir video serisi önereceğim. Dikkatimi çekti ve biraz göz gezdirdim. Oldukça hoş bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Bu çalışmasını bizlere ücretsiz olarak sunan İlker IŞIK‘a ve akabinde, videoları izleyenler bu kelimeyi sık sık duyacaklar 🙂 , YazılımHocasi.com’a teşekkür ederim. Zira emeğe saygı göstermek ve emeğin hakkını vermek önemlidir.

Yazılım Hocası youtube sayfasına üye olmak isteyen olursa eğer; şuradan ulaşabilirsiniz.

10 Günde C# Dersleri
Video thumbnail
1. Gün Konu 1 - Visual C# 2010 Express Edition Kurulumu
17:38
Video thumbnail
1. Gün Konu 2 - C# İle İlk Uygulama
19:47
Video thumbnail
1. Gün Konu 3 - C# İle Yaptığmız İlk Uygulamamızı İnceleyelim
17:17
Video thumbnail
1. Gün Konu 4 - Visual Studio IDEye Genel Bakış
22:51
Video thumbnail
1. Gün Konu 5 - Değişken Tanımlama ve Değer Atama
20:06
Video thumbnail
1. Gün Konu 6 - C# Açıklama Satırları ve Kodun Açıklama Haline Getirilmesi
12:37
Video thumbnail
1. Gün Konu 7 - Dışarıdan Girilen Bir Değeri Okuma ve Yazdırma
10:30
Video thumbnail
1. Gün Konu 8 - if – else Karar İfadesi
19:47
Video thumbnail
1. Gün Konu 9 - Değişken Kapsamları, Geçerlilik Alanları
14:27
Video thumbnail
1. Gün - Sıra Sizde (Ödev)
05:24
Video thumbnail
1. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)
16:47
Video thumbnail
2. Gün Konu 1 - .NET Framework Giriş
16:01
Video thumbnail
2. Gün Konu 2 - Operators, Expressions and Statements (Operatörler, Söz Dizimleri ve İfadeler)
18:34
Video thumbnail
2. Gün Konu 3 - Veri Tipleri Hakkında Daha Fazlası
24:46
Video thumbnail
2. Gün Konu 4 - Switch Case ve Tek Satır if-else Karar İfadesi
17:26
Video thumbnail
2. Gün Konu 5 - for Döngüsü
17:33
Video thumbnail
2. Gün Konu 6 - while Döngüsü ve Metin Belgesinden Değer Okuma
22:59
Video thumbnail
2. Gün Konu 7 - Diziler (Arrays)
25:36
Video thumbnail
2. gün Konu 8 - Visual Studio IDE Genel Bakış - 2 Breakpoints, Stepping Through Code...
19:15
Video thumbnail
2. Gün – Sıra Sizde (Ödev)
07:49
Video thumbnail
2. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)
12:35
Video thumbnail
3. Gün Konu 1 - C# Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş (OOP)
24:07
Video thumbnail
3. Gün Konu 2 - C# İle Metotlar
21:11
Video thumbnail
3. Gün Konu 3 - Özellikler ve Alanlar (Fields and Properties)
24:55
Video thumbnail
3. Gün Konu 5 - Public ve Private Erişim Belirteci
12:56
Video thumbnail
3. Gün Konu 4 - New Anahtar Sözcüğü
14:44
Video thumbnail
3. Gün Konu 6 - Nesnelerde İlişki ve Nesnelerde Kapsam
29:17
Video thumbnail
3. Gün Konu 7 - Visual Studio IDE Genel Bakış - 3 (Code Snippets, Managing Tabs...
24:46
Video thumbnail
3. Gün Konu 8 - UML Class Diagram
14:57
Video thumbnail
3. Gün – Sıra Sizde (Ödev)
04:56
Video thumbnail
3. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)
20:22
Video thumbnail
4. Gün Konu 1 - Miras Alma , Kalıtım (Inheritance)
23:21
Video thumbnail
4. Gün Konu 2 - Miras Alma İşlemi Sonunda Metot İptal Etme ve Ana Sınıf İşlemleri...
16:07
Video thumbnail
4. Gün Konu 3 - Yapıcı Metotlar (Constructor)
14:04
Video thumbnail
4. Gün Konu 4 - Metotlara Aşırı Yükleme (Overloading Methods)
18:50
Video thumbnail
4. Gün Konu 5 - Statik Metot, Özellik ve Sınıf (Static Methods, Properties...
16:39
Video thumbnail
4. Gün Konu 6 - Kapsulleme Yapmadan Özellik (Properties) Tanımlamak
13:51
Video thumbnail
4. Gün Konu 7 - UML Class Diagramda Statik Anahtar Sözcüğü ve Kalıtım...
06:55
Video thumbnail
4. Gün Konu 8 - Visual Studio IDE Genel Bakış – 4 Kodların Arasında Gezinmek...
21:25
Video thumbnail
4. Gün Konu 9 - Enum (Enumeration)
17:24
Video thumbnail
4. Gün – Sıra Sizde (Ödev)
06:42
Video thumbnail
4. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)
26:49
Video thumbnail
5. Gün Konu 1- Diziler ve Koleksiyonlar (ArrayList) (Arrays and Collections of Objects)
51:16
Video thumbnail
5. Gün Konu 2- Geniş Kapsamlı Koleksiyonlar (List) (Generics Collections)
22:42
Video thumbnail
5. Gün Konu 3- Polimorfizm Yolu İle Kalıtım İşlemi (Polymorphism ile Inheritance)
27:12
Video thumbnail
5. Gün Konu 4- Polimorfizm Yolu İle Soyut Sınıflar (Polymorphism ile Abstract Class)
18:43
Video thumbnail
5. Gün Konu 5- Polimorfizm Yolu İle Arayüzler (Polymorphism ile Interfaces)
27:35
Video thumbnail
5. Gün Konu 6- Polimorfizm Yolu İle Arayüzler Hakkında...
39:40
Video thumbnail
5. Gün Konu 7- Visual Studio IDE Genel Bakış – 5 Arayüzlerde Kodları Otomatik Tamamlamak...
16:28
Video thumbnail
5. Gün Konu 8 - UML Sınıf Diagramında Arayüzler ve Abstract sınıflar
08:39
Video thumbnail
5. Gün – Sıra Sizde (Ödev)
06:28
Video thumbnail
5. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)
22:54
Video thumbnail
6. Gün Konu 1- Veri Tabanı ve SQL Server Giriş
25:42
Video thumbnail
6. Gün Konu 2- İlk Veri Tabanı ve İlk Tablo
21:17
Video thumbnail
6. Gün Konu 3- SQL Server Veri Tipleri ve Sınırları
25:32
Video thumbnail
6. Gün Konu 4- İki Tabloyu İlişkilendirmek ve Diagram Üzerinde Tabloları Göstermek
28:31
Video thumbnail
6. Gün Konu 5- Veri Tabanlarında Normalleştirme (Normalization) ve İlişkisel Tablolar
11:29
Video thumbnail
6. Gün Konu 6- Visual Studio IDE Genel Bakış – 6 Yerleşik Veri Tabanı Araçları
22:36
Video thumbnail
6. Gün – Sıra Sizde (Ödev)
06:32
Video thumbnail
6. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)
18:06
Video thumbnail
7. Gün Konu 1- SQL Server Management Studio Express Kurulumu
24:50
Video thumbnail
7. Gün Konu 2 Bölüm 1 - Scripts File Nedir ve Üçüncü Parti Programlar...
17:24
Video thumbnail
7. Gün Konu 2 Bölüm 2 - Veri Testi ve Script Dosyaları
12:47
Video thumbnail
7. Gün Bölüm 3- Transact SQL SELECT Nedir ?
11:24
Video thumbnail
7. Bölüm Bölüm 5- Transact SQL UPDATE Nedir?
09:38
Video thumbnail
7. Gün Bölüm 6- Transact SQL DELETE Nedir?
13:11
Video thumbnail
7. Gün Bölüm 7- Transact SQL WHERE Nedir?
16:03
Video thumbnail
7. Gün Bölüm 8- Transact SQL Order By ve Top Nedir?
11:34
Video thumbnail
7. Gün Bölüm 9- Transact SQL Inner Join Nedir?
11:39
Video thumbnail
7. Gün Sıra Sizde (Ödev)
04:44
Video thumbnail
7. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)
22:28
Video thumbnail
7. Gün Bölüm 4- Transact SQL INSERT Nedir?
14:48
Video thumbnail
8. Gün Konu 1. Stored Procedures Giriş
11:58
Video thumbnail
8. Gün Konu 2. Basit Olarak Stored Procedures Oluşturmak ve Yönetmek
23:38
Video thumbnail
8. Gün Konu 3- Stored Procedure Input (Girdi), Output (Çıktı) Parametreleri ve Return Values...
31:58
Video thumbnail
8. Gün Konu 4- SQL Server Express Edition ve Compact Editions Arasındaki Farklar
22:25
Video thumbnail
8. Gün Konu 5- .Net İle Yazılan Bir Uygulamanın İçerisine Veritabanından Veri Nasıl Alınır?
12:43
Video thumbnail
8. Gün Konu 6- ADO.Net İle Veri Tabanına Bağlanmak (Connected) (SQL Server Compact Edition)
24:11
Video thumbnail
8. Gün Konu 7- ADO.Net İle Veri Tabanına Bağlanmak
27:38
Video thumbnail
8. Gün Konu 8- Bağlantı Kapatıldıktan Sonra ADO.Net 2 ile Verileri Yönetme
47:46
Video thumbnail
8. Gün Konu 9- DataBinding ve DataSet
37:00
Video thumbnail
8. Gün Konu 10- LINQ İle Verilere Erişmek
29:14
Video thumbnail
8. Gün Sıra Sizde (Ödev)
13:38
Video thumbnail
8. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)
51:52
Video thumbnail
9. Gün Konu 1. Nesne ve Koleksiyon Olarak Değer Atama (Object ve Collection)
38:14
Video thumbnail
9. Gün Konu 7- Lambda Sembolü Kullanımı
37:02
Video thumbnail
9. Gün Konu 6- Anonim Metotlar (Anonymous Methods)
27:07
Video thumbnail
9. Gün Konu 5- Temsilcileri Anlamak (Delegates)
59:16
Video thumbnail
9. Gün Konu 4- Yapışkan Metotlar (Extension Methods)
15:00
Video thumbnail
9. Gün Konu 2. Yerel Veri Tipleri Kullanım Alanları - var Keyword
22:30
Video thumbnail
9. Gün Konu 3- Anonim Tipler (Anonymous Types)
30:32
Video thumbnail
9. Gün Konu 8- LINQ to Objects Giriş
10:48
Video thumbnail
9. Gün Konu 9- LINQ to Objects Örnek Uygulama (Kod Parçaları)
32:35
Video thumbnail
9. Gün Konu 10- LINQ ve Seçme Operatörü
39:06
Video thumbnail
9. Gün Konu 11- LINQ Where İşlemi
27:48
Video thumbnail
9. Gün Konu 12- LINQ From ve Join
28:56
Video thumbnail
9. Gün Konu 13- LINQ Miktar İşlemleri
25:52
Video thumbnail
9. Gün Sıra Sizde Ödev MethodVeLINQ
11:18
Video thumbnail
9. Gün Sıra Sizde Ödev Çözümü ExtensionMethod
29:50
Video thumbnail
9. Gün Sıra Sizde Ödev Çözümü LINQSorgu
29:28
Video thumbnail
10. Gün Konu 1- Veri Tabanında Veriler İle Çalışmak İçin LINQ to Entities
19:32
Video thumbnail
10 Gün Konu 2 - LINQ to Entities Veri Seçme (Selecting Data) 1.Bölüm
21:30
Video thumbnail
10 Gün Konu 3- LINQ to Entities Veri Seçme (Selecting Data) 2.Bölüm
19:54
Video thumbnail
10 Gün Konu 4- LINQ to Entities Veri Seçme (Selecting Data) 3.Bölüm
17:08
Video thumbnail
10. Gün Konu 5- Basit Sorgular ve Çıkan Problemler SQL Server Compact Edition ve Identity...
19:49
Video thumbnail
10 Gün Konu 6- SQL Server Express Edition ve Veri Ekleme İşlemleri (Inserting Entities Bölüm 2)
26:30
Video thumbnail
10. Gün Konu 7- Entity Framework İle Veri Güncelleme ve Silme (Updating and Deleting)
27:17
Video thumbnail
10. Gün Konu 8- Entity Framework'de Stored Procedures İle Çalışmak
26:15
Video thumbnail
10. Gün Konu 9- String Manipülasyon ve StringFormat
32:57
Video thumbnail
10. Gün Konu 10- String Manipülasyon ve StringBuilder
14:12
Video thumbnail
10. Gün Konu 11- String Manipülasyon ve String Metotları (Substring, ToUpper,...
16:47
Video thumbnail
10. Gün Konu 12- DataTime ve TimeSpan
20:18
Video thumbnail
10. Gün Konu 13- Class Library İle Çalışmak Ve Assemblies Referans
25:19
Video thumbnail
10. Gün Sıra Sizde (Ödev)
09:38
Video thumbnail
10. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)
26:15

C Sharp Nedir?

C# Programlama Dili (si şarp şeklinde telaffuz edilir), Microsoft‘un geliştirmiş olduğu yeni nesil programlama dilidir. Yine Microsoft tarafından geliştirilmiş .NET Teknolojisi için geliştirilmiş dillerden biridir.

Microsoft tarafından geliştirilmiş olsa da ECMA ve ISO standartları altına alınmıştır.

C programlama dilinde bir tamsayı değişkeni 1 atırmak için ++ soneki kullanılır. C++ dili adını, C diliyle Nesneye Yönelimli Programlama yapabilmek için eklentiler (C With Classes) almıştır. Benzer şekilde C++ diline yeni eklentiler yapılarak ((C++)++) bir adım daha ileriye götürülmüş ve tamamen nesneye yönelik tasarlanmış C# dilinin isimlendirilmesinde, + karakterlerinin birbirlerine yakınlaşmış hali ve bir melodi anahtarı olan C# Major kullanılmıştır.

Bu dilin tasarlanmasına Pascal, Delphi derleyicileri ve J++ programlama dilinin tasarımlarıyla bilinen Anders Hejlsberg liderlik etmiştir.

Birçok alanda Java‘yı kendisine örnek alır ve C# da java gibi C ve C++ kod sözdizimine benzer bir kod yapısındadır. .NET kütüphanelerini kullanmak amacıyla yazılan programların çalıştığı bilgisayarlarda uyumlu bir kütüphanenin ve yorumlayıcının bulunması gereklidir. Bu, Microsoft’un .Net Framework‘u olabileceği gibi ECMA standartlarına uygun herhangi bir kütüphane ve yorumlayıcı da olabilir. Yaygın diğer kütüphanelere örnek olarak Portable.Net ve Mono verilebilir.

Özellikle nesne yönelimli programlama kavramının gelişmesine katkıda bulunan en aktif programlama dillerinden biridir .NET platformunun anadili olduğu bazı kesimler tarafından kabul görse de bazıları bunun doğru olmadığını savunur.

C#, .NET orta seviyeli programlama dillerindendir. Yani hem makine diline hem de insan algısına eşit seviyededir. Buradaki orta ifadesi dilin gücünü değil makine dili ile günlük konuşma diline olan mesafesini göstermektedir. Örneğin; Visual Basic .NET (VB.NET) yüksek seviyeli bir dildir dersek bu, dilin insanların günlük yaşantılarında konuşma biçimine yakın şekilde yazıldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla VB.NET, C#.NET’ten daha güçlü bir dildir diyemeyiz. Programın çalışması istenen bilgisayarlarda framework kurulu olması gerekmektedir. (Windows 7 ve Windows Vista‘da .NET Framework kuruludur)

1
Kimler Neler Demiş?

avatar
1 Yorum konuları
0 Konu cevapları
0 Takipçiler
 
En Çok Etkileşim Alan Yorumlar
En Popüler Yorumlar
1 Yorum Yazarları
Alperen Şahin Son Yorum Yazarları

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Abone Ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildirim Al
Alperen Şahin
Ziyaretçi
Alperen Şahin

Güzel kaynak. Faydalı buluyorum.