Selçuklular senesinden herkese selamlar,

Bu seneyi Selçuklular senesi olarak belirledim. Allah izin ederse sene boyunca düşkü konum Selçuklular olacak. Belirlediğim eserleri aşağıdaki listeye yazacağım. Bunların devamında sizden de yazılı ve görsel kaynak önerilerinizi bekliyorum. Bu sayede asıl mesleğim dışında düşkü(hobi) olarak -dinlenme amaçlı- da olsa ciddi bir konuyu, ciddi bir şekilde incelemiş olacağım. Ayrıca bu konuya ilgi duyanlar için de kaynak bir çalışma olmuş olacak. Liste sizden gelenler ve benim tespit ettiğim eserlerin eklenmesi suretiyle sürekli güncellenecektir.

1Selçuklular Tarihi ve Türk-Islâm Medeniyeti

Prof. Dr. Osman TURAN

Kendisinden sonraki bütün tarih araştırmalarına metod ve muhteva olarak kaynaklık etmiş bir baş eserdir. “Türkler, İslâmiyeti umumî ve millî din hâline getirince Altay dağlarından Akdeniz kıyılarına kadar Cihân-şümûl Selçuklu İmparatorluğunu kurmuşlardır. Bu suretle İslâm dünyasına hâkim olan, Yakın-Şark’ı ve husûsiyle Anadolu’yu Türkleştiren Selçuklular, İslâm dünyasına ırkî, siyâsî, iktisadî, içtimâ ve kültürel yeni müessese ve unsurlar getirerek İslâm medeniyetini çöküntüden kurtarıp ona taze bir kan ve hayatiyet vermişler; çeşitli kavim, din ve mezhepler arasında vücûda getirdikleri yeni nizâmı, meydana çıkan yeni devletler ile, dört asır sürdürmüşlerdir. Türkiye Tarihi’nin cihanşümul Osmanlı Devleti’nden önceki devresi…

https://www.kitapyurdu.com/kitap/selcuklular-tarihi-ve-turkislm-medeniyeti/57148.html

2Selçuklular Tarih ve Kültür Kitaplığı

Prof. Dr. Ali ÖNGÜL

Türkler tarih boyunca yayıldıkları sahalarda pek çok devlet kurmuşlar, adları değişik olmasına rağmen bu devletler bir devamlılık göstererek bugüne kadar gelmişlerdir. Bu devletlerin en önemlilerinden biri de Büyük Selçuklu Devleti’dir. Bu Türk devletine, hükümdar ailesinin atası olan Selçuk’a nispetle Selçuklular denmiştir. Oğuzlar, 12’si Bozok, 12’si de Üçok olmak üzere 24 boydan oluşmakta idi. Bu boylardan Kınık koluna mensup olan Selçuklular, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları, Irak Selçukluları gibi birçok devlet kurarak 300 yıl boyunca Ortadoğu’da ve Anadolu’da hâkimiyet sağlamış, Anadolu’nun kapılarını Türklere ve Müslümanlara açarak büyük bir medeniyetin inşasına zemin hazırlamışlardır. Bizansla, Haçlılarla, Moğollarla ve İslamiyet’e zarar veren dâhili ve harici kuvvetlerle mücadeleler ederek hem devletlerini ve hem de Müslümanların himayesini sağlamışlardır. Selçuklu Tarihi’nin usta kalemlerinden Prof. Dr. Ali Öngül tarafından kaleme alınan Selçuklular Tarih ve Kültür Kitaplığı seti yukarıda isimleri zikredilen Selçuklu devletlerine ilaveten Selçuklular Devri Anadolu Beylikleri ile Selçuklu Kültür ve Medeniyeti adlı kitaplarla sahasında mühim bir külliyat teşkil ediyor.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/selcuklular-tarihi-ve-kultur-kitapligi-7-kitap/468426.html

3Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU

Selçuklu tarihçiliğinin akla gelen ilk isimlerinden biri olan Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu meslekî hayatının on beş yılını Selçuklu tarihine ve kalan yirmi beş yılını da Selçuklulardan önceki ve sonraki Türk tarihini Selçuklular üzerinden birbirine bağlayarak, Türk tarihinin kesintisiz bir süreklilik arz ettiğini göstermeye hasretmiştir. Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun “Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar” başlığıyla sunduğumuz bu çalışması iki ana bölümden oluşuyor: Birinci bölüm Selçuklular tarihini kuruluşundan yıkılışına kadar siyasî, iktisadî, içtimaî ve fikrî veçheleriyle ele alırken; ikinci bölüm ise, “Nizâmü’l-mülk ve Siyâsetnâmesi”nden “Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Dünya Tarihindeki Rolü”ne kadar merak uyandıran birbirinden farklı Selçuklu araştırmalarını ihtiva ediyor.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/selcuklular-tarihi-ve-kultur-kitapligi-7-kitap/468426.html

Önceki İçerikİHA Fotogrametrisi Açısından Odak Uzaklığına Kısa Bir Bakış
Sonraki İçerikİHA Fotogrametrisi için En İyi 12 Fotogrametri Yazılımı
Amasya Üniversitesi - Öğretim Görevlisi
Abone Ol
Bildirim Al
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Satıriçi Geribildirimi
Tüm yorumları göster.